L'ORGANITZACiÓ INFORMA DE QUE EN 2010 I 2011 NO ES CONVOCARÀ EL CONCURS DE TUBA VILA D'ALTEAVI CONCURS DE TUBA VILA D'ALTEA

G. ELEMENTAL:
23 de maig de 2009
G. MITJÀ:
23 de maig de 2009
G. SUPERIOR:
22 i 23 de maig de 2009

Podran participar en este concurs tots aquells alumnes de bombardí i tuba dels conservatoris, escoles i/o centres de música de la Comunitat Valenciana. Els alumnes pertanyents a centres no reconeguts per la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la C. V. hauran d'acreditar-ho per mitjà de certificat expedit pel centre.

Període d'inscripció: fins al 30 d'abril de 2009
Enviament docum. fins 5/05/09 i pagament matricula fins 12/05/09

 

LLISTA DE PREMIATS DEL VI CONCURS DE TUBA VILA D'ALTEA 2009