Inscripción CERRADA

PROCESO CERRADO

PROCÉS TANCAT

ATENCIÓ SOBRE EL
BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ:

Una vegada polse a 'enviar' ha d'aparèixer una nova finestra confirmant l'enviament d'esta inscripció amb la següent llegenda 'Inscripció enviada. La seua inscripció ha sigut processada correctament'. En cas que no aparega esta llegenda haurà de tornar a fer la inscripció, ja que no ha sigut validada.

IMPORTANT:
Una vegada que el sol·licitant ha realitzat la inscripció haurà de remetre la següent documentació a la SFA (adreça citada a peu de pàgina): certificació d'estudis o còpia de l'última papereta de qualificació de l'instrument, fotocòpia del DNI (o llibre de família) i una còpia de l'obra lliure (amb acompanyament de piano, si procedix).

ADMISSIÓ:
Quan l'organització d'este concurs reba la documentació comunicarà als aspirants, via correu electrònic i/o missatge curt (sms) de telèfon mòbil, la decisió sobre la seua admissió. Els admesos efectuaran un ingrés per a participar, per un import de 35 € per als alumnes de Grau Elemental, 40 € per als alumnes de Grau Mitjà i 50 € per als alumnes de Grau Superior, que seran ingressats al compte que figura a les bases en concepte de matrícula, indicant el nom del concursant.

Si tens problemes per a omplir o enviar esta inscripció, posat en contacte al
629 854 888