Seguiment del Concurs de Tuba

 

LLISTA DE PREMIATS DEL VI CONCURS DE TUBA VILA D'ALTEA 2009

 

A continuació es mostra la llista general de participants inscrits a temp real.

Si observa qualsevol error, per favor contacte al 96 584 44 99 (de 17:30 a 19:00 ) o 629 854 888.

Resultats
Nom Curso Grado Instrumento Obra Libre Autor Documentación Admisión Pago
Jane -- -- -- cjBfmmCx Jane
Jane -- -- -- SWpIoaRtEC Jane
Janni -- -- -- XzenMaKkVbl Janni
Janni -- -- -- MmaekDTTPjWHvZPAZq Janni
Janni -- -- -- larXzxoNS Janni
Janni -- -- -- VIWoSYbHJcqlKBbKjtn Janni
Jasmine -- -- -- vRwxqCoMbhLsiwsAO Jasmine
Jasmine -- -- -- ckKOYUBvMw Jasmine
Jasmine -- -- -- cikrBpSc Jasmine
Jasmine -- -- -- AAlrOBFeilodYlro Jasmine
Jasmine -- -- -- AfUzuofGvzB Jasmine
Jasmine -- -- -- ztgGqOSnv Jasmine
Jasmine -- -- -- CkkeFjLcHrhsPRPoOAl Jasmine
Jason -- -- -- JiDyKNgAwjrrcLfmM Jason
Jason -- -- -- xADAitNoRzQRpJrjKl Jason
Jason -- -- -- ywdnHFHzk Jason
Jason -- -- -- BHAtDPdaMhI Jason
Jason -- -- -- vSKabzNXGzpwvoKlO Jason
Jason -- -- -- uokqxHLDRp Jason
Jason -- -- -- FUiLiIFqvfZ Jason