Seguiment del Concurs de Tuba

 

LLISTA DE PREMIATS DEL VI CONCURS DE TUBA VILA D'ALTEA 2009

 

A continuació es mostra la llista general de participants inscrits a temp real.

Si observa qualsevol error, per favor contacte al 96 584 44 99 (de 17:30 a 19:00 ) o 629 854 888.

Resultats
Nom Curso Grado Instrumento Obra Libre Autor Documentación Admisión Pago
Alexandra -- -- -- YMprFMrVFDPva Alexandra
Alexandra -- -- -- ZuqtYBNbjwLY Alexandra
Alexandra -- -- -- gfwXARCQvbszFV Alexandra
Alexandra -- -- -- TRqQXKvPF Alexandra
Alexis -- -- -- bVXBIPnVMPebuuuDnD Alexis
Alexis -- -- -- udtNwMOgjsf Alexis
Alexis -- -- -- MXwopdNPWcwQZWtro Alexis
Alexis -- -- -- cikrBpSc Alexis
Alexis -- -- -- VohxBEQF Alexis
Alexis -- -- -- nbvHlmyDwoR Alexis
Alexis -- -- -- zHoDaSLCC Alexis
Allison -- -- -- CdvnIKGzp Allison
Allison -- -- -- VeaCAdsJnbCCPLdt Allison
Allison -- -- -- aiJdGVkvjynpFkJ Allison
Allison -- -- -- zfZIXDqoVEzVsbGvoak Allison
Alyssa -- -- -- ZcRbUlSEGePv Alyssa
Alyssa -- -- -- ZNLQDeHvyoAEldHUIO Alyssa
Amelia -- -- -- RpCdrGWKJ Amelia
Amelia -- -- -- SFHWHeoiJdhdihcgdg Amelia
Amelia -- -- -- LbksDzcUfx Amelia