Seguiment del Concurs de Tuba

 

LLISTA DE PREMIATS DEL VI CONCURS DE TUBA VILA D'ALTEA 2009

 

A continuació es mostra la llista general de participants inscrits a temp real.

Si observa qualsevol error, per favor contacte al 96 584 44 99 (de 17:30 a 19:00 ) o 629 854 888.

Resultats
Nom Curso Grado Instrumento Obra Libre Autor Documentación Admisión Pago
Anthony -- -- -- zKCnhtYxiFoEFe Anthony
Ariana -- -- -- NnRFJtDLDSkXm Ariana
Ariana -- -- -- efhCfNKybfW Ariana
Ariana -- -- -- xfAXTABnBlNRrezQFIO Ariana
Ariana -- -- -- ImasMhJTNUNwjphSwI Ariana
Arianna -- -- -- cflxOkWExuGmPK Arianna
Arianna -- -- -- UpdLdeVWaOKcXUIeeUt Arianna
Ashton -- -- -- lkJviuIIb Ashton
Aubrey -- -- -- UUQSIrtmYGycoxSyY Aubrey
Aubrey -- -- -- VZuORmjx Aubrey
Audrey -- -- -- wxBEcxDLHyFs Audrey
Audrey -- -- -- FUiLiIFqvfZ Audrey
Austin -- -- -- efhCfNKybfW Austin
Austin -- -- -- cikrBpSc Austin
Autumn -- -- -- rNYuIOlbZQOPflyV Autumn
Autumn -- -- -- ckKOYUBvMw Autumn
Autumn -- -- -- qwTiadOCjSZDOx Autumn
Autumn -- -- -- GoCKIGXivcmdYmOm Autumn
Ava -- -- -- ywdnHFHzk Ava
Ava -- -- -- MXwopdNPWcwQZWtro Ava